Công ty CP Công nghệ điện tử & Viễn thông Việt Nam

-------------------------

Số: 268/CVĐ-20/ VNET

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-------------------

     Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

                                                       

THÔNG BÁO

v/v: Thay đổi nhân sự và thay đổi số tài khoản ngân hàng giao dịch

      Kính gửi: Quý Khách hàng,

      Công ty CP Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt Nam ( VNET) xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách hàng về sản phẩm của Công ty Chúng tôi, về mối quan tác trên tinh thần đoàn kết và phát triển trong thời gian qua.

       Nay nhằm thuận tiện trong các giao dịch, VNET trân trọng thông báo đến Quý khách hàng các thông tin sau:

1. Ông Vũ Đức Thiểm - Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty VNET đã chính thức nghỉ việc và  không còn trách nhiệm giao dịch với Quý khách hàng trên danh nghĩa Công ty CP Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt Nam ( VNET) kể từ ngày 26/8/2020. Vì vậy:

2. Về đầu mối liên hệ mua hàng là:

  • Nguyễn Hải                               Chức vụ: Giám đốc   

 Số điện thoại: 0979.550809    Email: Nguyenhai@vn-et.com

 Phụ trách.

3. Về công nợ giữa Quý khách hàng và Công ty CP Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt Nam (VNET):

Do Phòng Kế toán của Vnet đảm nhiệm và là bộ phận duy nhất có thẩm quyền đối chiếu công nợ với Quý khách hàng. Đầu mối liên hệ sẽ do Trưởng bộ phận Kế toán phụ trách. Địa chỉ liên hệ:

  • Trần Thị Thu Hà      

Số điện thoại: 0985985926    Email: Ketoantruong@vn-et.com

4. Về tài khoản ngân hàng giao dịch sẽ thay thế bằng các tài khoản sau : ( Công ty VNET sẽ chỉ sử dụng duy nhất 02 tài khoản này để giao dịch).

     4.1.  Chủ tài khoản : Nguyễn Hải

                  Số tài khoản   : 8786 9999 999

                  Mở tại Ngân hàng TPBANK – Chi nhánh Hồ Chí Minh

          4.2.   Chủ tài khoản: Nguyễn Hải

                  Số tài khoản   :  0301000308718

                  Mở tại Ngân hàng  VCB Hoàn Kiếm

Do đó, để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng (nếu có) và các vấn đề phát sinh trong tương lai, kính đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Hải hoặc bà Trần Thị Thu Hà

Sau ngày 27/8/2020 Công ty chúng tôi sẽ không còn trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến ông Vũ Đức Thiểm.

Cuối cùng kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng tốt đẹp và bền vững.

Trân trọng kính báo!

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                          (đã ký)